Fundacja Miej Serce

 

Fundacja Miej Serce powstała, by pomagać i wspierać tych najbardziej potrzebujących, chcemy, by mogli, choć na chwilę zapomnieć o złośliwościach losu i cieszyć się życiem jak nigdy dotąd, dzięki pomocy fundacji jest to możliwe. Realizujemy nasze cele poprzez pomoc najbardziej bezbronnym, naszą misją wspieramy dzieci i ich rodziców.

Nasze cele realizujemy poprzez:

– Dofinansowywanie domów dziecka.
– Wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne domów dziecka.
– Finansowanie zakupu podręczników, książek, zeszytów oraz innych materiałów dydaktycznych.
– Organizowanie kursów językowych.
– Organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem.
– Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
– Organizowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
– Organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań.
– Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci.
– Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia i prawidłowego rozwoju opieki medycznej – w tym finansowanie i organizowanie profilaktyczno-kontrolnych badań okresowych.
– Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i dentystycznego.
– Finansowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
– Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych i artystycznych.
– Organizowanie koncertów, biesiad, festynów i spotkań.
– Upowszechnianie znaczenia profilaktyki medycznej w domach dziecka – także poprzez organizowanie szkoleń i spotkań.
– Finansowanie leczenia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków.
– Organizowanie zbiórek publicznych.

 

Fundacja Miej Serce – Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)

Fundacja Miej Serce ma status organizacji pożytku publicznego (OPP); nr KRS: 0000368135. Została wpisania do spisu KRS ze statusem OPP (2012) i od tego czasu, nasi darczyńcy mają również możliwość przekazywania 1,5% podatku fundacji. Na stronie internetowej Fundacji: www.miejserce.pl jest do pobrania program do rozliczeń PIT.

Naszym głównym celem jest pomoc tym najbardziej bezbronnym, czyli dzieciom. Dzieci nie mają możliwości same zawalczyć o siebie. Podopiecznymi Fundacji Miej Serce są bardzo często dzieci z ciężkimi chorobami, doświadczone przez los, które bardzo potrzebują pomocy innych, by zawalczyć o swoje zdrowie. Naszą misją jest, by mogli, choć na chwilę zapomnieć o przeszłości lub złośliwościach losu, chcemy sprawić, by mogli cieszyć się życiem, by mogli korzystać z rehabilitacji oraz wyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne, które są dla nich bardzo ważne.

 

Rodzice dzieci niepełnosprawnych są dla nas bohaterami

Rodzice naszych podopiecznych są dla nas bohaterami, to osoby, o których nie przeczytamy w gazetach ani nie usłyszymy w telewizji, ale to PRAWDZIWI BOHATERZY, którzy codziennie znoszą trud wychowania dzieci z niespełnosprawnościami, a przy tych wszystkich utrudnieniach, jakie ich spotykają, są pełni nadziei na lepsze jutro. Walczą z wszystkich sił o zdrowie dla swoich dzieci, ale mimo tego, że dają z siebie wszystko to rehabilitacje i operacje są kosztowne, a zazwyczaj któryś z rodziców musiał zrezygnować z pracy zawodowej, by zająć się dzieckiem. Dlatego zrobimy wszystko, by im pomóc w tej codziennej walce! Nie możemy pozwolić, by naszym podopiecznym zabrakło rehabilitacji, ponieważ to dla nich jedyna nadzieja na lepsze jutro!

Chcemy, by nie tylko dzieci, ale również ich rodzicie mogli, choć na chwilę, zapomnieć o złośliwościach losu i cieszyć się czasem spędzonym ze swoimi dziećmi. Chcemy sprawdzić, by nie musieli codziennie walczyć o każdą godzinę rehabilitacji dla swojego dziecka.

 

Fundacja Miej Serce – nasza dewiza

Fundacja Miej Serce powstała, by pomagać dzieciom oraz ich rodzicom w walce o lepsze życie oraz w walce z wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Naszą dewizją jest zdanie wypowiedziane przez Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Fundacja Miej Serce prowadzi działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja Miej Serce powstała, by pomagać i wspierać, realizujemy wiele akcji na rzecz pomocy dzieciom. Jako społeczeństwo poprzez pomoc tym najbardziej bezbronnym możemy pokazać, że interesuje nas los drugiego człowieka i nie jesteśmy obojętni na krzywdę, która dzieje się innym.

Nasza siedziba:
Fundacja Miej Serce
ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik
Nr KRS: 0000368135
REGON: 241749910

Jeśli potrzebujesz pomocy i chcesz zostać podopiecznym Fundacji, wyślij wiadomość na messengerze: facebook.com/MiejSerce lub napisz e-mail na adres: biuro@miejserce.pl.

Możesz również skorzystać z formularza na stronie internetowej: miejserce.pl

Dane teleadresowe


Fundacja Miej Serce
ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik
NIP 642-314-31-06
REGON 241749910
KRS 0000 368 135

tel. 32 411 58 20
e-mail: biuro@miejserce.pl

Numer konta

Ogólny numer konta dla wpłat darowizn:
Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610