PILNE!

Urodziłem się 5. grudnia 2005 roku. Mam mózgowe porażenie dziecięce, niedowład czterokończynowy, padaczkę lekooporną, upośledzenie w stopniu głębokim.

Nie chodzę, nie potrafię siedzieć samodzielnie. Wszystkie czynności życiowe wykonuję przy całkowitej pomocy rodziców. Nie potrafię jeszcze mówić, czytać, pisać. Potrzebuję jak najwięcej rehabilitacji ruchowej i usprawniającej oraz zajęć pedagogicznych. Mieszkam na wsi, więc rodzice dowożą mnie do specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego na indywidualne zajęcia rewalidacyjne. Mimo wszystko, jestem zazwyczaj uśmiechnięty i wesoły.

PS. Ważne jest, by nie odkładać tej pomocy na później i działać jak najszybciej!

Ratuję Patryka!

Patryk Jaśkiewicz - Subkonto nr 101696002

Ratuję Patryka!